Kort geleden hebben wij en onze leerlingen meegedaan aan het parkour4kenya project. Een geweldig initiatief voor de sloppenwijken van Nairobi. Samen met onze leerlingen hebben wij een sponsor obstakelbaanloop georganiseerd en hebben we een geweldig bedrag opgehaald voor het goede doel! Zie parkour4kenya op Facebook voor meer info en wat we allemaal bereikt hebben!

Bel nu